Petice "Internet bez cenzury"

   Kontakt: internetbezcenzury@gmail.com
 

Petice Internet bez cenzury byla úspěšná!

Petice byla dne 21.6. předána paní poslankyni Haně Orgoníkové, předsedkyni petičního výboru sněmovny. V té době na ní bylo 13 010 podpisů. Paní Orgníková informovala o petici plénum sněmovny při projednávání kritizované novely loterijního zákona. I díky této petici byly nakonec ze schválené podoby zákona cenzurní paragrafy vyjmuty - umožnil to sám předkladatel normy Jan Farský, který umožnil hlasovat o inkriminovaných ustanoveních samostatně a zamítnutí těchto ustanovení tak neznemožnilo nepřijetí novely zákona jako celku. Sněmovna kritizovaná ustanovení následně při hlasování neschválila.

Petiční výbor děkuje těm poslancům, kteří vyslyšeli výzvu a nezavedli faktickou cenzuru internetu. Všem zákonodárcům také doporučuje příště lépe přemýšlet o dopadech a důsledcích jejich práce - ne vždy se zákon s takto závažným negativním dopadem podaří "zachytit" před jeho schválením. O tom, jak jednotliví poslanci hlasovali se můžete přesvědšit na stránce s výsledky hlasování, doporučujeme vám také prostudovat stenozáznam celé rozpravy.

Úspěch petice by nebyl možný bez vás - jejích signatářů. Kromě petice samotné obdrželi poslanci také mnoho emailů - jen přes službu NapišteJim.cz jich bylo více než 500. Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a o problému svému poslanci napsali. Poděkování si zaslouží také všichni, kdo sdíleli informace o problému, ať už na blozích, na sociálních sítích (jen na twitteru přes 700 zmínek) nebo osobně mezi svými přáteli. V neposlední řadě děkujeme také všem institucím, organizacím, firmám, webům či politickým stranám, které podpořily cíl petice - i váš příspěvek byl velmi důležitý.

K jiným aspektům regulace hazardu a tedy i podobě loterijního zákona se text petice nevyjadřoval a ani to nebylo jeho ambicí. Můžeme vám jen obecně velmi doporučit, abyste ve všech případech, ve kterých máte co říct nebo kdy jste s nečím nespokojeni, využívali svých práv a obraceli se na své poslance, senátory, ministry nebo zastupitele, komunikovali s nimi a vyjadřovali svůj názor. Úspěch petice "Internet bez cenzury" je důkazem, že vždycky má smysl se ozvat.

Petiční výbor

Závěrečné informace:

Hlavní stránku takovou, jaká byla v době běžící petice, jsme zarchivovali zde

V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů bude celá databáze signatářů smazána, včetně emailových kontaktů. Pokud Vám svoboda internetu není lhostejná a chcete být včas informováni, doporučujeme číst Pirátské noviny, kde tuto problematiku soustavně sledují ostřížím okem.

Jediný exemplář vašich osobních dat je nyní na CD v Poslanecké sněmovně, nicméně paní poslankyně Orgoníková byla námi upozorněna, že data musí po skončení petiční akce smazat či jinak znehodnotit.

Počet podpisů v době, kdy došlo k vypálení dat na CD, byl 13010. Během úterý ještě překročil 14000. (Přesně 14088, tímto okamžikem jsme po odhlasování zákona v poslanecké sněmovně petici ukončili.)


TEXT PETICE Nezavádějte cenzuru internetu!

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

prosím neschvalujte zákon o loteriích a jiných podobných hrách v aktuálně navrženém znění, které obsahuje zavedení konkrétních kroků cenzury internetu. Ve svobodné společnosti není regulace hazardu ospravedlnitelným zájmem pro vytvoření cenzurního prostředí, navíc pokud by tato povinnost cenzury byla přenesena na třetí stranu.

Prosím neotevírejte Pandořinu skříňku cenzury v rámci boje proti hazardu - regulovat jeho negativní dopady je možné i bez cenzury internetu, jak ukazují mnohé jiné země. Nebezpečím regulace svobodného internetu jsou i původně dobře myšlené zákony, jejichž důsledky nebyly řádně domyšleny. Jednoho dne by totiž mohly vést k zániku aktivit a služeb považovaných dnes za samozřejmé.

Na základě dostupných informací požadujeme, aby byly z návrhů novelizace zákonů vyjmuty paragrafy, které tuto cenzuru zavádějí a aby stát reguloval loterijní průmysl jinými způsoby než zaváděním cenzury.

Petice byla předána

Petice byla dne 21.6. předána paní poslankyni Haně Orgoníkové, předsedkyni petičního výboru sněmovny. V té době na ní bylo 13010 podpisů. Paní Orgníková informovala o petici plénum sněmovny npři projednávání kritizované novely loterijního zákona. I díky této petici byly nakonec ze schválené podobyn zákona cenzurní paragrafy vyjmuty.

Podrobnější informace k tématu:

Petiční výbor

  • Michal Berg, Luh 1783, Vsetín (michal.berg@seznam.cz)
  • Roman Kučera, Kamenická 15, Praha (rojcze@gmail.com)
  • Petr Škoda, Dyjová 26, 691 41 Břeclav (skodovkacz@gmail.com)
  • Jan Šmajs, Slezská 8/127, Praha 2 (mecom@mecom.cz)

Kontakt

Pište na internetbezcenzury@gmail.com