Petice "Internet bez cenzury"

   Kontakt: internetbezcenzury@gmail.com
 

Vysvětlení problému:

V rámci novelizace zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách se parlament chystá zavést povinnost pro všechny poskytovatele elektronických prostředků (de facto všichni, kdo v České republice provozují internetové připojení) zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám, které nabízí, propagují či informují o loteriích a podobných hrách provozovaných společnostmi, které nemají povolení českého ministerstva financí.

Tato povinnost je v konečném řešení nepřijatelnou cenzurou internetu. Pokud se státní moci nelíbí nějaký web, jakým právem si osobuje nárok na to, aby svobodným občanům k tomuto webu zamezila přístup? Nyní se státní moci znelíbila jedna část internetového obsahu, jindy to může být jiný obsah - a jsme opět v cenzurou ovládané společnosti.

Když už předpokládáme, že moc má právo nějaký web zakázat, tak udělat to zavedením zodpovědnosti třetí strany místo zodpovědnosti majitele/provozovatele toho nežádoucího webu je katastrofální rozhodnutí, protože ve výsledku mohou nastat jen dvě situace: Třetí strany (provozovatelé internetových sítí) nemají pod kontrolou to, co je předmětem zákazu, a jsou-li za to činěny zodpovědnými, budou buď reagovat tím, že budou preventivně blokovat vše co jenom vzdáleně zavání něčím nežádoucím, a výsledkem bude blokování naprosto legitimního obsahu, se všemi negativy které to může přinést nám všem.

Nebo budou trvale žít ve strachu, že budou platit obrovské pokuty za něco, co prostě nemají pod kontrolou a nemohou to uhlídat - takže mnozí z nich si to raději rozmyslí a místo podnikání v takto rizikové zemi půjdou podnikat raději někam jinam - opět s negativními důsledky pro nás všechny a naši ekonomiku.

Ne nadarmo nedávno varovala OSN i mnohé osobnosti internetu proti rozšiřování zodpovědnosti třetích stran a zavádění plíživé regulace internetu. Zatímco v některých zemích je právo přístupu k internetu zaváděno mezi základní lidská práva, v Česku by se schválením tohoto ustanovení zaváděla praktická cenzura internetu.

Cenzura nastává i ustanovením o zákazu reklamy na zmíněné loterijní společnosti - pokud bude v novinách či televizi např. fotografie či video z fotbalového zápasu AC Milán, na jehož dresech je reklama na zahraniční sázkovou společnost, může se jednat o porušení zákona, protože ona sázková společnost tím bude de iure propagována, přestože nepřímo. Povede to opět k nepřijatelnému cenzurování toho, o čem mohou média informovat, o čem je možné vystavovat obsah a psát na internetu, v novinách, časopisech či televizi.

Tato opatření jsou možná dlážděna dobrými úmysly, ale pro cenzuru v podobě blokování přístupu na některé stránky a zamezování zveřejňování jakýchkoli informací na internetu neexistuje žádný ospravedlnitelný dobrý úmysl. To bychom se dostali na úroveň diktátorských zemí. Mnoho zemí v Evropě reguluje hazard i bez cenzury.

Na základě těchto informací požadujeme, aby byly z návrhů novelizace zákonů vyjmuty paragrafy, které tuto cenzuru zavádějí a aby stát reguloval loterijní průmysl jinými způsoby než zaváděním cenzury.

TEXT PETICE Nezavádějte cenzuru internetu!

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

prosím neschvalujte zákon o loteriích a jiných podobných hrách v aktuálně navrženém znění, které obsahuje zavedení konkrétních kroků cenzury internetu. Ve svobodné společnosti není regulace hazardu ospravedlnitelným zájmem pro vytvoření cenzurního prostředí, navíc pokud by tato povinnost cenzury byla přenesena na třetí stranu.

Prosím neotevírejte Pandořinu skříňku cenzury v rámci boje proti hazardu - regulovat jeho negativní dopady je možné i bez cenzury internetu, jak ukazují mnohé jiné země. Nebezpečím regulace svobodného internetu jsou i původně dobře myšlené zákony, jejíž důsledky nebyly řádně domyšleny. Jednoho dne by totiž mohly vést k zániku aktivit a služeb považovaných dnes za samozřejmé.

Na základě dostupných informací požadujeme, aby byly z návrhů novelizace zákonů vyjmuty paragrafy, které tuto cenzuru zavádějí a aby stát reguloval loterijní průmysl jinými způsoby než zaváděním cenzury.

  Podepište petici proti cenzuře internetu
PODEPISOVÁNÍ JE UKONČENO

Děkujeme všem signatářům a omlouváme se všem, kteří podepsali až poté, co byly jejich virtuální podpisy nahrány na CD a odneseny do Sněmovny.

Sdílete petici, času je málo!

Budeme rádi, pokud o petici Internetbezcenzury.cz dáte vedět co největšímu počtu lidí, například kliknutím na Facebook tlačítko, sdílením informací na twitteru nebo emailem. Času je málo, poslanci by měli o zákonu ve třetím čtení rozhodovat už v úterý 21.6.!

Pro ještě větší zásah poslanců, kteří budou zmíněný zákon schvalovat, využijte prosím web www.NapisteJim.cz a přímo oslovte poslance ze svého regionu nebo ze své oblíbené strany, seznamte je s problematikou a požádejte je, aby nehlasovali pro současnou podobu zákona.

Podrobnější informace k tématu:

Petiční výbor

  • Michal Berg, Luh 1783, Vsetín (michal.berg@seznam.cz)
  • Roman Kučera, Kamenická 15, Praha (rojcze@gmail.com)
  • Petr Škoda, Dyjová 26, 691 41 Břeclav (skodovkacz@gmail.com)

Kontakt

Pište na internetbezcenzury@gmail.com